مکالمه تلفنی

Here are some typical phrases that you can use in a telephone conversation.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.