ترجمه شعر True Greatness

بزرگی و شان حقیقی

بزرگی و شان انسان،

در بزرگی وشان رویاهایش،

درعظمت عشقش،

در والایی ارزشهایش،

ودر شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.