۳۶۵-۰۰۹ شکوفایی مانند یک گل

درک شادی تنها پس از مواجهه با پیشامدی ناخوشایند امکان پذیر است.

اگر می خواهیم مانند گلی در گلزار زندگی شکوفا شویم،

می بایست در زندگی هنر مدارا کردن با خارها را بیاموزیم.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.