۳۶۵-۰۰۷ هر عشقی را دلی در جایی پذیراست

هر زیبایی را دیدگانی در جایی نگاه است.

هر حقیقتی را گوشی در جایی شنواست.

هر عشقی را دلی در جایی پذیراست.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.