بیانیه زبان آموزان

I can be FLUENT. My goal is to be FLUENT. My goal is not to be perfect. My goal is to be FLUENT. I can be FLUENT and still make mistakes.

برای مشاهده کامل مطلب روی لینک بالای صفحه کلیک کنید.