علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

چرا نباید توانایی زبانی یک کودک انگلیسی زبان را با یک بزرگسال غیر بومی مقایسه کرد؟
چرا نباید توانایی زبانی یک کودک انگلیسی زبان را با یک بزرگسال غیر بومی مقایسه کرد؟
ESLPodcast 47 – سفر به شهر نیویورک
ESLPodcast 47 – سفر به شهر نیویورک
نظر و نظریه های ترجمه
نظر و نظریه های ترجمه
ده راه برای نویسنده بهتری شدن
ده راه برای نویسنده بهتری شدن
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۰
فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۰
ESLPodcast 45 – وقت دکتر
ESLPodcast 45 – وقت دکتر
Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
Through Thick and Thin به رغم همه مشکلات
get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
chicken بزدل
chicken بزدل
ESLPodcast 44 – ایجاد یک حس خوب (آمادگی برای مصاحبه شغلی)
ESLPodcast 44 – ایجاد یک حس خوب (آمادگی برای مصاحبه شغلی)
۱۵ کلمه باور نکردنی در انگلیسی
۱۵ کلمه باور نکردنی در انگلیسی
Style – سبک نگارش
Style – سبک نگارش
ESLPodcast 43 – گرفتن وقت مصاحبه
ESLPodcast 43 – گرفتن وقت مصاحبه
۵ روش برای یادگیری زبان از طریق خواندن آثار ادبی
۵ روش برای یادگیری زبان از طریق خواندن آثار ادبی
ESLPodcast 42 – ایمیل رسمی
ESLPodcast 42 – ایمیل رسمی
فصلنامه مترجم – شماره ۱۰
فصلنامه مترجم – شماره ۱۰
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
ESLPodcast 41 – مذاکرات دشوار
۳۶۵-۰۱۸ اعمال و کردار در زندگی
۳۶۵-۰۱۸ اعمال و کردار در زندگی
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل

‎بالا