علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

پادکست های ESLPod


ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 65 – انتخاب لباس از کمد لباس
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 64 – آماده شدن برای سفر کاری
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 63 – خوردن فست فود
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 62 – خواندن مجله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 61 – آماده کردن مقاله
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 60 – کوتاه کردن موی سر
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 59 – کار گروهی
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 58 – آماده شدن برای رفتن سر کار
ESL Podcast 57 – چادر زدن و پیاده روی در طبیعت
ESL Podcast 57 – چادر زدن و پیاده روی در طبیعت
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 56 – استخدام برای یک شغل
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 55 – سر زدن به کتابخانه
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 54 – صحبت با استاد
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 53 – درک مردان و زنان از یکدیگر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 52 – در نمایشگاه هنر
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESL Podcast 51 – در خانه ماندن
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 50 – وصول چک
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 49 – خراب شدن خودرو
ESLPodcast 48 – فیلم دیدن
ESLPodcast 48 – فیلم دیدن
ESLPodcast 47 – سفر به شهر نیویورک
ESLPodcast 47 – سفر به شهر نیویورک
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن
ESLPodcast 46 – امتیازی را مال خود کردن

‎بالا