علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید... ترجمه، ادبیات، زبان شناسی، آموزش و یادگیری زبان

پادکست های ESLPod


ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 40 – مراجعت به محل تحصیل
ESLPodcast 39 – تلویزیون واقع نما
ESLPodcast 39 – تلویزیون واقع نما
ESLPodcast 38 – تهیه مواد غذایی برای باربیکیو
ESLPodcast 38 – تهیه مواد غذایی برای باربیکیو
ESLPodcast 37 – خرید حیوان خانگی
ESLPodcast 37 – خرید حیوان خانگی
ESLPodcast 36 – خرید کردن از مرکز خرید
ESLPodcast 36 – خرید کردن از مرکز خرید
ESLPodcast 35 – تا دیر وقت کار کردن در اداره
ESLPodcast 35 – تا دیر وقت کار کردن در اداره
ESLPodcast 34 – کافه رفتن
ESLPodcast 34 – کافه رفتن
ESLPodcast 33 – استعداد ویژه
ESLPodcast 33 – استعداد ویژه
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
ESLPodcast 32 – رفتن به دفتر پست
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
ESLPodcast 31 – خواندن روزنامه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 30 – رفتن به داروخانه
ESLPodcast 29 – پشت سر کسی صحبت کردن
ESLPodcast 29 – پشت سر کسی صحبت کردن
ESLPodcast 28 – صحبتی کوتاه درباره آب و هوا
ESLPodcast 28 – صحبتی کوتاه درباره آب و هوا
ESLPodcast 27 – نصیحت مفید
ESLPodcast 27 – نصیحت مفید
ESLPodcast 26 – کارهای روزانه
ESLPodcast 26 – کارهای روزانه
ESLPodcast 25 – مشکلات محل کار
ESLPodcast 25 – مشکلات محل کار
ESLPodcast 24 – رانندگی در آزاد راه
ESLPodcast 24 – رانندگی در آزاد راه
ESLPodcast 23 – خانه تکانی در فصل بهار
ESLPodcast 23 – خانه تکانی در فصل بهار
ESLPodcast 22 – دیدن دوستان قدیمی
ESLPodcast 22 – دیدن دوستان قدیمی
ESLPodcast 21 – صحبت کردن درباره خود
ESLPodcast 21 – صحبت کردن درباره خود

‎بالا